Praktijk Eric Snaterse voor Rouw en Zingeving

Praktijk Eric Snaterse voor Rouw en Zingeving

Praktijk Eric Snaterse voor Rouw en Zingeving

Praktijk Eric Snaterse voor Rouw en Zingeving

fatcow vs bluehost

Welkom

Ongevallen of levensbedreigende situaties, ervaringen van geweld bijvoorbeeld in huiselijke kring of het onverwacht afscheid nemen van een persoon of situatie kunnen diep ingrijpen in het leven van alledag. Veelal zijn de eerste reacties heftig maar tegelijkertijd ook heel normale reacties op abnormale gebeurtenissen. Over het algemeen zijn mensen dan ook prima in staat de reacties op deze situaties in de eigen vertrouwde omgeving op te vangen en te verwerken.

Veerkracht

Gevoelens die optreden na een schokkende gebeurtenis, maken vaak een diepe indruk en kunnen leiden tot een proces waarin uw veerkracht wordt aangesproken. Soms kan het zijn dat je veerkracht niet toereikend is, of dat je geconfronteerd wordt met allerlei vragen en reacties die betrekking hebben op de ervaring en de gevolgen daarvan. Bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen hoort ook het omgaan met verlies.

Als rouwende probeer je vaak het verlies op de een of andere manier te begrijpen. Door een heftig verlies kan het gebeuren dat je de zin van het leven dreigt te)verliezen. Je gaat zingevingsvragen stellen: vragen waarmee je zoekt naar de betekenis die je zelf kunt en wilt geven aan wat er gebeurd is. Zingevingsvragen zijn geen vragen van het hoofd, het weten, maar van het hart, van de ziel. Rouwen is een natuurlijk proces dat je in staat stelt verlies te verwerken. In de regel kunnen mensen die verliesverwerking alleen en met naasten vorm geven, maar niet altijd. Soms blijft het rouwproces steken, als een hobbel waar je maar niet overheen komt.

Rouwbegeleiding

Er bestaat geen pasklare oplossing of recept hoe een verlies te verwerken. Met behulp van rouwbegeleiding is het verlies dan ook niet weg te nemen. Rouwbegeleiding is wel een proces waarin je met hulp en ondersteuning de gelegenheid wordt geboden om over je verlieservaring en je zinsgevingsvragen inhoud te geven. Praktijk Eric Snaterse richt zich op het ondersteunen van mensen die te maken hebben (gehad) met een ingrijpende gebeurtenis en ervaren dat de verweking hiervan moeizaam verloopt.